parallax background

Automatyczny separator magnetyczny

Dozownik z ruchomą półką
Dozownik z ruchomą półką
5 października 2016
Przenośnik automatyczny pasowy
Przenośnik automatyczny pasowy
1 października 2016


Separator jest przeznaczony do oddzielania domieszek ferromagnetycznych oraz wychwytywania przypadkowych elementów metalowych (śruby, nakrętki, itp.) w trakcie działania linii technologicznej. Takie urządzenie zapobiega dostawaniu się niepożądanych elementów do maszyn, przez co ogranicza możliwość występowania awarii. Przede wszystkim jednak przeciwdziała dostawaniu się metalowych elementów do produktu.

Jak myślisz, przy produkcji jakich produktów warto zastosować taki separator?

The separator is designed for separation of ferromagnetic stuff and capturing random metal elements like screws, nuts, etc. during technology line working. Such a device prevents risk of accidents when undesirable metal elements dropping into machines in motions which could cause a breakdown. Above all, it prevents the ingress of metal components to the product.
What is Your opinion? At what type of production it is worth to use such a separator?