parallax background

Dozownik z ruchomą półką

Automatyczny separator magnetyczny
4 października 2016

Dozownik jest przeznaczony do dostarczania wszelkiego rodzaju materiałów sypkich. Schemat działania mechanizmu jest uniwersalny, może znaleźć zastosowanie w wielu branżach. Ruchoma półka spycha określoną ilość materiału do pojemnika, dozując tym samym zamierzoną porcję. Kontrola ilości dostarczanego materiału odbywa się poprzez regulację prędkości ruchu elementu dozującego.

Do jakich materiałów Ty zastosowałbyś taki dozownik?

Applicator with moving shelf

This type of applicator is designed to dose all kinds of powdered substances. Method of working is universal and the device could be used in many industrial branches. Moving shelf pushes specified volume or weight of products into the container. The dosage control is carried out by the regulation of the moving shelf velocity.

For what type of products could You use this applicator?


Dozownik z ruchomą półką