O nas

Specjalizujemy się w projektowaniu maszyn i urządzeń mechanicznych dla różnych branż przemysłowych.

Projekty wykonywane przez nas powstają na podstawie wieloletniego doświadczenia w oparciu o technologie Klienta. Opracowania projektowe realizowane są przy użyciu specjalistycznego oprogramowania, systemów wspomagania projektowania - zarówno w środowisku graficznym 2D, jak i 3D.

Zastosowanie modelowania trójwymiarowego poszczególnych części urządzeń, jak i złożeń (3D) ułatwia współpracę międzybranżową i zapobiega ewentualnym kolizjom czy błędom, co korzystnie wpływa na efektywność pracy. System również znacznie skraca czas opracowywania dokumentacji. Ponadto wizualizacja 3D daje możliwość sprawdzania wielu wariantów i analizowania różnych rozwiązań inżynierskich – jeszcze na etapie cyfrowego modelu konstrukcji.

Jesteśmy świadomi, że żaden system nie zastąpi praktyki i rzetelnego rzemiosła inżynierskiego. Dlatego też bazując na naszym doświadczeniu zdobytym podczas wdrażania naszych pomysłów konstrukcyjnych, a także uruchamiania maszyn i urządzeń zaprojektowanych przez nas, z przyjemnością podejmiemy się konsultacji w zakresie analizy i oceny projektów koncepcyjnych oraz wykonywania studium technicznego nowych i istniejących urządzeń.

We focus on creating designs of machines and mechanical tools for different industrial branches.

The designs that we provide are created base on our experience and customer’s technologies. Special software systems both in 2D and 3D graphic environment supports us and enable to develop quality of our service.

System of 3D design used for modeling each machine part and assembly makes cooperation among industrial branches easier and prevents collisions or mistakes what is crucial for work effectiveness. System also significantly cut time during design work. Moreover 3D visualization give a possibility to check many variants and analyze several engineering solutions – at the stage of virtual model of the construction.

We are aware that any system does not replace practice and reliable engineer’s job. That’s why it would be great pleasure for us to take on consultancy in area of both designs and feasibility of new and existing devices based on our experience gained during our designs implementations.
 
 

Specjalizujemy się w projektowaniu maszyn i urządzeń mechanicznych dla różnych branż przemysłowych.

Projekty wykonywane przez nas powstają na podstawie wieloletniego doświadczenia w oparciu o technologie Klienta. Opracowania projektowe realizowane są przy użyciu specjalistycznego oprogramowania, systemów wspomagania projektowania - zarówno w środowisku graficznym 2D, jak i 3D.

Zastosowanie modelowania trójwymiarowego poszczególnych części urządzeń, jak i złożeń (3D) ułatwia współpracę międzybranżową i zapobiega ewentualnym kolizjom czy błędom, co korzystnie wpływa na efektywność pracy. System również znacznie skraca czas opracowywania dokumentacji. Ponadto wizualizacja 3D daje możliwość sprawdzania wielu wariantów i analizowania różnych rozwiązań inżynierskich – jeszcze na etapie cyfrowego modelu konstrukcji.

Jesteśmy świadomi, że żaden system nie zastąpi praktyki i rzetelnego rzemiosła inżynierskiego. Dlatego też bazując na naszym doświadczeniu zdobytym podczas wdrażania naszych pomysłów konstrukcyjnych, a także uruchamiania maszyn i urządzeń zaprojektowanych przez nas, z przyjemnością podejmiemy się konsultacji w zakresie analizy i oceny projektów koncepcyjnych oraz wykonywania studium technicznego nowych i istniejących urządzeń.

We focus on creating designs of machines and mechanical tools for different industrial branches.

The designs that we provide are created base on our experience and customer’s technologies. Special software systems both in 2D and 3D graphic environment supports us and enable to develop quality of our service.

System of 3D design used for modeling each machine part and assembly makes cooperation among industrial branches easier and prevents collisions or mistakes what is crucial for work effectiveness. System also significantly cut time during design work. Moreover 3D visualization give a possibility to check many variants and analyze several engineering solutions – at the stage of virtual model of the construction.

We are aware that any system does not replace practice and reliable engineer’s job. That’s why it would be great pleasure for us to take on consultancy in area of both designs and feasibility of new and existing devices based on our experience gained during our designs implementations.
 
 

Wizualizacja 3D daje możliwość sprawdzania wielu wariantów i analizowania różnych rozwiązań inżynierskich