parallax background

Przenośnik automatyczny pasowy

Automatyczny separator magnetyczny
4 października 2016
Silos przemysłowy
26 września 2016


Taki przenośnik jest zaprojektowany do usprawnienia transportu lekkich odpadów (np. kartonów, kawałków płyt wiórowych, itp.). Użycie tych przenośników umożliwia wygodne usuwanie elementów odpadowych do maszyn sprzątających, bez konieczności zatrzymywania pracy linii automatycznych głównego procesu.

Do jakich procesów Ty zastosowałbyś podobny przenośnik?

The automatic belt conveyor is designed to improve transportation of lighter waste (e.g. paper cartons, pieces of chipboards and other). This type of conveyors enable comfortable removing of waste directly to cleaning machine without breaks of main process automatic lines.

At what type of processes do You use similar conveyor?


Przenośnik automatyczny pasowy