parallax background

Uniwersalna stacja napędowa

Silos przemysłowy
26 września 2016
Urządzenie manipulujące
22 września 2016


Taką stację napędową można stosować w sytuacji, gdy zachodzi konieczność umieszczenia modułu napędowego w pewnej odległości od urządzeń transportujących. Szczególnie, kiedy należy spełnić podwyższone wymagania przeciwpożarowe i elementy napędu muszą znajdować się poza strefą transportu i operacji technologicznych. Rama charakteryzuje się dobrą odpornością na wibracje oraz uniwersalnym sposobem mocowania elementów o różnych wymiarach.
Jak Ty radzisz sobie z wymaganiem zastosowania urządzeń napędowych z daleka od linii technologicznych?

Universal Engine Station could be used whenever You have to place driving gear module in some distance from the transportation devices. Especially, when high regime of Good Manufacture Practice should be met. Chassis is vibration-resistant and designed to install different size accessories at universal method.

How do You solve problems with the requirements of keeping driving gears far from technology lines?

Uniwersalna stacja napędowa - szkice i rendery
Uniwersalna stacja napędowa