parallax background

Obudowa specjalna

Uniwersalny przenośnik rolkowy
10 września 2016


Obudowa jest wykorzystywana do łączenia urządzeń z różnymi sposobami transportowania, zmiany ruchu materiałów transportowanych i dozowania tych materiałów. Obudowa działa jako bufor między przenośnikami. Materiał trafia do środka przez rurę, zatrzymuje się w urządzeniu dozującym, po czym trafia do przenośnika.
W jaki sposób Ty zapewniasz płynność ruchu materiałów transportowanych?

Special casing
Special casing is designed for connection of different convey systems also to change moving direction of variety range of products and to distribute them. Special casing works as a place of buffer zone between transport conveyors. Product is directed to the conveyors through the pipeline and is stopped at the distribution device. Then it is sent to the another conveyor.
What are You doing to secure smooth transport of conveyed products?

Obudowa specjalna - rysunki i rendery